Тыва дыл-Түрк дил Сөстүк

From TyvaWiki
Revision as of 21:04, 6 May 2009 by Sborsody (talk | contribs) (New page: Тыва дыл Түрк дил <br> a(вилел (a(vilel) ya <br> aaжок (aajok) çok,pek <br> aaжы (aajı) huy,yaradılış,mizaç,tıynet <br> aaжызлыг (aajızlıg) huylu,miz...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Тыва дыл Түрк дил
a(вилел (a(vilel) ya
aaжок (aajok) çok,pek
aaжы (aajı) huy,yaradılış,mizaç,tıynet
aaжызлыг (aajızlıg) huylu,mizaçlı
aaжызы бaгй(aът (aajızı bagy(at) huylu(at)
aaзаар (aazaar) vaat etmek,vadetmek
аа(сүт) (aa(süt)) ağız,ağız sütü
аажок (aajok) çok,pek
аажы (aajı) huy,yaradılış,mizaç,tıynet
аажызы багай (aajızı bagay) huylu(at)
аажылыг (aajılıg) huylu,mizaçlı
аазаар (aazaar) vaat etmek,vadetmek
аазаашкын (aazaaşkın) vaat
аайлаар (aaylaar) düzeltmek
аайлажыр (aaylajır) kısmeti ayağına gelmek
аайын тыллас (aayın tıllas) şaşırmak
аал (aal) oba,köy,aile
аалдаар (aaldaar) konuk gelmek
аалчы (aalçı) konuk,misafir,mihman
аалчылар бажыңы (aalçılar bajıñı) konuk evi,misafirhane
аар-саар (aar-saar) ufak,ufak tefek,küçük
аар(аар чүък) (aar(aar çük)) ağır
аарбастадыр (aarbastadır) duyumsuzlaştırmak
ава (ava) ana,anne
алыр (alır) almak
бир (bir) bir
дүер (düer) düğmek,düğümlenmek
дүжер (düjer) inmek
дүжүлге (düjülge) taht
мунар (munar) binmek
ооренир (oorenir) öğrenmek
сандаргай (sandargay) alt-üst,perişan,dağınık
санитария (sanitariya) hıfzıssıshha
санкция (sankciya) onaylama,tasdik
санлтар (sanltar) hasta bakıcı
согур (sogur) kör,görmez
соңга (soñga) pencere
сут (sut) ağız,ağız sütü
тыъар (tıar) bulmak
хүүрек (xüürek) kürek
эвилеи (evilei) ya